{literal} {/literal} {literal} {/literal}

Coeko

Nasza oferta

sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić

Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonujemy m.in. inwentaryzacje ornitologiczne, chiropterologiczne, herpetologiczne, teriologiczne, ichtiologiczne, entomologiczne, botaniczne, inwentaryzacje grzybów i porostów. Sporządzamy analizy środowiskowe oraz ekspertyzy przyrodnicze. Mamy doświadczenie w tworzeniu szczegółowych raportów oddziaływania na środowisko, ocen oddziaływania na obszar Natura 2000, projektów kompensacji przyrodniczej, a także świadczeniu usług związanych z monitoringiem poinwestycyjnym.

Działamy rzetelnie i terminowo. Mamy doświadczenie przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, linie przesyłowe, gazociągi, linie kolejowe) również o międzynarodowym zasięgu oraz wartości jednostkowej przekraczającej 15 mld zł. Współpracujemy zarówno z małymi, jak i dużymi przedsiębiorstwami, instytucjami samorządowymi, a także osobami prywatnymi. Zainteresowała Cię nasza oferta? – Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły.

Nadzór przyrodniczy i środowiskowy

Oferujemy wsparcie przy realizacji prac w zgodzie z zapisami decyzji środowiskowej. Prowadzimy szkolenia pracowników w zakresie ochrony przyrody i środowiska. Proponujemy i opiniujemy zmiany projektowe. Wykonujemy tymczasowe zabezpieczenia przed dostępem zwierząt (płotki herpetologiczne), kompensacje przyrodnicze (montaż budek lęgowych i schronień dla nietoperzy, nasadzenia drzew, pływające wyspy etc.). Prowadzimy nadzór botaniczny, nadzór herpetologiczny, nadzór ornitologiczny, nadzór entomologiczny, nadzór ichtiologiczny, nadzór chiropterologiczny i nadzór teriologiczny. Przygotowujemy Plan Działań Środowiskowych. Uzyskujemy pozwolenia na przenoszenie chronionych roślin oraz zwierząt. Odławiamy, a także przenosimy chronione gatunki zwierząt i roślin. Sporządzamy opisy taksacyjne, operaty dendrologiczne oraz prognozy przyrostu drzew.

Raport środowiskowy

Wspieramy Inwestorów na każdym etapie realizacji inwestycji, od inwentaryzacji przyrodniczej, karty informacyjnej, raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, aż do uzyskania decyzji środowiskowej. Zapewniamy obsługę na etapie realizacji prac (nadzór przyrodniczy, zabezpieczenia herpetologiczne, kompensacja przyrodnicza, inwentaryzacja drzew, nasadzenia drzew i krzewów) i po ich zakończeniu (monitoring porealizacyjny, monitoring przejść dla zwierząt, ocena udatności oraz pielęgnacja zieleni).

Masz pytania? Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami i bezpiecznie rozwijaj swoją inwestycję!

Kontakt telefoniczny 668 224 336
Kontakt mailowy biuro@coeko.com
Zobacz dane adresowe

Coeko Maciej Duda
Sypniewo, ul. Szkolna 7
64-915 Jastrowie
NIP 842-124-32-24

 

Zamknij